Tygodniowy Plan ZajęćMałkińska Noc Nadbużańska

Zapraszamy na zajęcia w Kole Ornitologicznym. Zajęcia odbywają się w piątek o godz. 17:00.

Instruktorem jest Pani Ewelina Puścian.

Jesienne migracje ptaków rozpoczynają się w lipcu i trwają do grudnia. Europejskie Dni Ptaków to czas, w którym miłośnicy ptaków obserwują niebo, pola, łąki, parki i lasy, identyfikują gatunki i liczą dostrzeżone osobniki.
Europejskie Dni Ptaków to świetna okazja, by pogłębić swoje umiejętności rozpoznawania ptaków, poznać ciekawostki z ich życia lub dowiedzieć się o zagrożeniach, które towarzyszą im w trakcie corocznych wędrówek.

W Polsce organizatorem i koordynatorem Europejskich Dni Ptaków jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Od wielu lat w pierwszy weekend października OTOP organizuje bezpłatne, otwarte wydarzenia, w trakcie których wolontariuszki i wolontariusze dzielą się z uczestnikami swoją ogromną wiedzą o ptakach. Ptasie obserwacje wzbogacają bardzo zróżnicowane formy edukacji (konkursy, prelekcje, pokazy, pikniki itp.), a wyniki obserwacji są przekazywane do OTOP jako wspólny wkład w dokumentowanie ptasich migracji.

W roku 2020 w czasie EDP 36 krajowych partnerów BirdLife International z Europy i Azji Centralnej zorganizowało ponad 1722 różne wydarzenia, w czasie których 23 915 obserwatorów policzyło niemal 6 milionów ptaków. Najwięcej wydarzeń zorganizowano w Rosji (810), Holandii (212) i na Węgrzech (192). Najliczniejsze grupy obserwatorów liczyły ptaki w Rosji (6487 osób), na Węgrzech (3016 osób) i w Szwajcarii (2680 osób). Najwięcej ptaków zaobserwowano w Finlandii (2.527.000 osobników), Szwecji (980.000 osobników) i Holandii (716.366 osobników).

W Polsce w ramach EDP 2020 zorganizowano 86 wydarzeń, w których udział wzięło 1215 osób. Uczestnicy zaobserwowali 101.044 ptaki. Najliczniej obserwowanym ptakiem były zięby (15.191 osobników), tuż za nimi uplasowały się szpaki (15.005 osobników), a trzecie miejsce zajęły żurawie (9.953 osobniki).

Po raz kolejny wśród wolontariuszy polskiej edycji EDP byli także członkowie koła ornitologicznego działającego przy małkińskim GOKiS oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiełczewie.

Wydarzenie EDP w Kiełczewie, które odbyło się 3 października 2020 r. przygotowały i poprowadziły Ewelina Puścian i Hanna Chromińska.

Po krótkim wykładzie na temat przyczyn i kierunków ptasich migracji oraz technik lotu poszczególnych gatunków ptaków 22 uczestników EDP wyruszyło na nadbużańskie łąki. W czasie zajęć terenowych zaobserwowano 14 gatunków ptaków (61 osobników).

Po zakończeniu obserwacji uczniowie sprawdzili swoją wiedzę ornitologiczną w błyskawicznym quizie i rozwiązali trudna ptasią krzyżówkę. Wyniki obserwacji dokonanych w Kiełczewie zostały przesłane do OTOP/BirdLife Polska.

>>>GALERIA<<<

Multimedia