Tygodniowy Plan ZajęćMałkińska Noc Nadbużańska

  • Eksplozja Kolorów
  • Dożynki Gminne
  • Koncert Bożonarodzeniowy
  • Małkińska Masa Krytyczna
jextensions.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym: "Mój wymarzony Dzień Dziecka"

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

2. Temat prac konkursowych brzmi: "Mój wymarzony Dzień Dziecka"

3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace konkursowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do GOKiS w Małkini Górnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 29-go maja 2020 roku.

Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

Każde z dzieci może przekazać tylko jedną pracę.Wyniki konkursu.

1. Organizator, spośród przesłanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2020r. na Facebooku Organizatora.

4. Decyzja, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe:

1. Autorzy zgadzają się na publikowanie prac na wszelkich polach eksploatacji.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Multimedia